Pittige advies aanvraag?

Training en advies voor ondernemingsraden

dit is Isaak Mol

Elke OR wil meer invloed

Ik zorg dat de OR wordt betrokken

Frisse blik op taaie adviesvragen
Heldere strategie
Realistische onderhandelstijl
Expert Schrijven en Woord voeren
Gebruikt de kwaliteiten in een team
Altijd op zoek naar praktische verbetering
Geeft de ondernemingsraad meer draagvlak.

Specialisme: uitvoeringsorganisaties voor de Participatiewet (gemeenten en sociale werkbedrijven en voorzieningen)

Frisse blik en grip

We snappen wat er speelt.We  leggen ingewikkelde zaken in simpele woorden uit.

We zetten de visie van de OR op papier. Schrijven een goed in elkaar gezet advies. Of een alternatief plan.  

Zo krijgt de OR grip op de situatie

 

Het draait om mensen

Wil je medezeggenschap dichter bij medewerkers organiseren?

Wil je als team beter samenwerken?

Een krachtige OR

We leren je hoe zelf de mening van de OR pakkend kan verwoorden. Reacties te schrijven en het woord te voeren.

En stevig te onderhandelen over regelingen die instemming vragen.

Zodat  de OR steeds krachtiger wordt.

Meer draagvlak en meer impact

Wil je met je ondernemingsraad echt invloed krijgen in je adviesprocedures?

 

Leren met een lach

We staan naast je

We formuleren samen de doelen. En ontwikkelen een maatwerk programma. 

Ingrediënten? training (een dagdeel, dag of twee dagen), advies, teamcoaching. Als nodig is  juridische ondersteuning.

 

Tactisch advies nodig?

Schuif aan. En verdubbel je impact